HEM

Eritreanska Föreningen i Ludvika

TILLSAMMANS VÄXER VI!!

 

Välkommen till Eritreanska Föreningen i Ludvika

Sammanfattning av föreningens Stadgar

 

Eritreanska Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att i föreningens medlemskap upplåta de grundläggande rättigheterna åt alla medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att;

 

  • Skapa en verksamhet för alla medlemmar (vuxna, barn och ungdom etc.) i grupp.
  • Motverka alla former av missbruka, våld, etc.
  • Upplåta all medlemmar att ta ansvar för föreningens verksamhet och underhållning på ett demokratiskt sätt.
  • Skapa en möjlighet för medlemmarnas kompetens utvecklings via utbildning, teknik, och andra aktiviteter.
  • Låta föreningen öppet för alla utan inblandning av någon politisk religion kön ålder etc.
  • Skapa en plattform för föreningen att integrera och delegera i det svenska samfundet på all möjliga sätt.
  • Öka medvetenhet om Eritreansk/ Eritreansk-Svensk invandrare/ flyktingar i kommunen.
  • Ta ett initiativ att samverka med det svenska samhället både i politiska och sociokulturella aktiviteter.

ኣገዳሲ ሓበሬታ

 

ን ዕለት 03-02-2018 ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ኣኼባ ከም ዘይግበርን ንዝያዳ ሓበሬታ ድማ ክሕበር ምዃኑን ምስእናይ ይቕሬታ ንሕብር።

 

KONTAKT OCH

ÖPPETTIDER

Postadress: Vasagatan 5A, 77132 LUDVIKA

Telefon: 02 40 78 35 92/ 07 27 14 60 50

Lokal adress: Östra Storgatan 26C

Lokal öppettider: Onsdag 17:00-19:00 (kurs dag)

Fredag 17:00-20:00

Lördag 15:00-19:00

 

Email:eriforludvika@eriforeningenludvika.se

Copyright @ 2017 Eritreanska Föreningen i Ludvika